top of page

Dalende grondwaterstand is een sluipmoordenaar

De dalende grondwaterstanden veroorzaken schade aan funderingen en leiden tot sterfte van bomen en plantensoorten. Het watersysteem moet van snelle afvoer naar het vasthouden van water. Op het Vordense landgoed 't Medler wordt de Baakse Beek daarom verlegd. 'Wateroverlast is zichtbaar. Een te lage grondwaterstand merk je pas als het te laat is.'

Dalende grondwaterstand is een sluipmoordenaar
bottom of page