top of page

Agrarisch Natuurbeheer 

Tijdens het MidWinter Event (21 Januari 2023), op kasteel Hindersteyn werden er 2 inleidingen geven door resp. Marlies Blom, veldcoördinator van het Collectief Utrecht Oost*  en Walter Jaaltink,  landschapscoördinator Kromme Rijnlandschap**.

 

Marlies en Walter spraken over (subsidie-) mogelijkheden van kleine landschapselementen en de gratis begeleiding daarvan. Interessant voor iedere boer of landeigenaar, klein of groot, om een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit, herstel en versterking van het unieke landschap van het Weteringgebied.

 

Wie meer wil weten kan rechtstreeks contact met hen opnemen via de hieronder vermelde websites; op deze websites is ook aanvullende informatie te verkrijgen, zoals bijvoorbeeld de brochures die hier vermeld staan.  Belangrijke opmerking/vraag tijdens deze bijeenkomst was ook: “hoe doe je het nu zorgvuldig zodat je niet alleen natuur versterkt maar ook rekening houdt met de cultuur-historische aspecten van het landschap, zoals zichtlijnen en coulisselandschap?” 


Info: website Provincie Utrecht***, indruk hiervan aan eind van dit artikel.

Pakket 1.jpg

Deze nieuwsbrief is te vinden op :    https://www.krommerijnlandschap.nl/extra/nieuws/ 

Screenshot 2023-01-23 at 20.17.09.png

De openingspagina van dit onderdeel van de provinciale website: 

 

https://www.krommerijnlandschap.nl/extra/nieuws/ 

FvdL – 22/01/2023

bottom of page