top of page

Het Laatste Nieuws

Dalende grondwaterstand is een sluipmoordenaar

De dalende grondwaterstanden veroorzaken schade aan funderingen en leiden tot sterfte van bomen en plantensoorten. Het watersysteem moet van snelle afvoer naar het vasthouden van water. Op het Vordense landgoed 't Medler wordt de Baakse Beek daarom verlegd. 'Wateroverlast is zichtbaar. Een te lage grondwaterstand merk je pas als het te laat is.'

Image-empty-state.png

Financieel Dagblad

Mon Oct 03 2022 10:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Miljardenplan stikstofcrisis: mes gaat diep in veestapel rondom natuurgebieden

De formerende partijen stevenen af op een akkoord over de aanpak van de stikstofcrisis. Vooral in regio’s rond natuurgebieden moet het mes in de veestapel. Het ‘transitieplan’ voor de landbouw kost 20 tot 30 miljard euro.

Image-empty-state.png

AD

Sun Nov 14 2021 23:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Eigenaren van grond mogen van een boer eisen dat hij geen gebruik maakt van het omstreden bestrijdingsmiddel glyfosaat.

Het spuiten van het omstreden bestrijdingsmiddel glyfosaat wordt verder aan banden gelegd. De Centrale Grondkamer geeft voor het eerst toestemming aan een eigenaar van grond om in een nieuw meerjarig pachtcontract de eis op te nemen dat een boer geen glyfosaat mag spuiten. Dat is een doorbraak, want volgens de Pachtwet heeft een boer grote vrijheid om land dat hij huurt naar eigen inzicht te bewerken.

Image-empty-state.png

Trouw

Wed Nov 10 2021 23:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Wel ‘hoge joekels’ van windmolens op boerenerven in Wijk en Cothen, niet in Langbroek

Op boerenerven in Langbroek mag geen enkele windmolen geplaatst worden. In Cothen en Wijk bij Duurstede mogen boeren er in principe wel 25 neerzetten. Dat is de uitkomst van maandenlange discussies in de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede.

Image-empty-state.png

AD

Tue Oct 19 2021 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Een mestfabriek? Nee bedankt, zeggen Brabantse steden

De provincie met meer varkens dan mensen zoekt koortsachtig naar locaties om het mestoverschot te verwerken. Alleen, geen enkele grote stad werkt mee. „Het antisentiment ontplofte.”

Image-empty-state.png

NRC

Sun Sep 19 2021 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Mega-zaak tegen biogascentrale Bunschoten vandaag opnieuw van start

De grootschalige mestfraudezaak tegen de biogascentrale in Bunschoten gaat vandaag opnieuw van start in de rechtbank van Amsterdam. Ook een landbouwbedrijf in Eemdijk staat terecht. Het OM verdenkt de bedrijven samen met nog negen anderen onder meer van deelname aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte en overtreding van de meststoffenwet.

Volgens het OM staat de hele keten van verdachten die te maken hebben met de aan- en afvoer van en naar de biogascentrale in Bunschoten-Spakenburg terecht. Justitie vermoedt dat er zo duizenden tonnen digestaat, het restproduct van de biogascentrale, illegaal zijn gebruikt als mest.

Image-empty-state.png

RTV Utrecht

Sun Sep 19 2021 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Groep artsen trekt RIVM-rapporten over windmolens in twijfel

Een groep artsen is een actie begonnen tegen het plaatsen van windturbines. Met een website onder de naam Wind Wiki willen ze wetenschappelijke literatuur over de gevolgen van windturbines toegankelijk maken en van commentaar voorzien. Ook willen ze via crowdfunding geld ophalen voor een onderzoek naar recente RIVM-rapporten over windmolens.

Image-empty-state.png

NOS

Sun Jul 04 2021 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Nederlandse aanpak windturbines in strijd met Europees recht

De geluidsnormen die zijn gebruikt voor plaatsing van windparken in Nederland zijn per direct buiten werking gesteld door een uitspraak van de Raad van State. Ze deugen niet volgens Europees recht. De Nederlandse overheid heeft nooit een milieubeoordeling van de normstellingen gemaakt, en dat had volgens een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie wel gemoeten.

Image-empty-state.png

De Telegraaf

Tue Jun 29 2021 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Kabinet: Gasunie gaat gasnetwerk ombouwen voor waterstof uit windenergie

Het kabinet wil dat Gasunie het bestaande gasleidingennetwerk gaat ombouwen tot een waterstofnetwerk. Waterstof is een gas dat kan worden omgezet naar elektriciteit zonder CO2-uitstoot. Het is de bedoeling dat in eerste instantie de zware industrie daardoor duurzamer kan gaan produceren.

Image-empty-state.png

NOS

Tue Jun 29 2021 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Unicum: bewoners winnen rechtszaak tegen windmolens bij de Raad van State

Het kan dus wél: de Raad van State vernietigt na bezwaren van omwonenden de plannen voor een windpark. De recente streep door de plaatsing van drie grote windturbines in de buurt van Zutphen blijft echter een grote uitzondering. ‘De Raad van State is verworden tot een soort grensrechtertje van de thuisclub. Ze hebben een bias richting de overheid’, zegt Klaas Bron, een van de omwonenden die in actie kwamen en won. Wat ging hier anders?

Image-empty-state.png

Clintel

Wed May 19 2021 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Greenpeace dreigt overheid met rechtsgang om stikstofbeleid

Greenpeace dreigt de staat via de rechter tot een strenger stikstofbeleid te dwingen. Met de huidige stikstofwet overtreedt de overheid volgens Greenpeace de Europese habitatrichtlijn. De milieuorganisatie eist nu dat de overheid de uitstoot veel sneller terugbrengt dan nu in de wet is vastgelegd. Als het kabinet daar niet binnen twee maanden op reageert, volgt een gang naar de rechter, aldus de organisatie. De actie van Greenpeace wordt gesteund door een brede coalitie van natuur- en milieupartijen, waaronder Wereldnatuurfonds, Vogelbescherming en Milieudefensie.

Image-empty-state.png

NOS

Wed May 19 2021 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Vriendjespolitiek met miljoenendeals in Groningen na komst Google

Overheidsbestuurders in Noordoost-Groningen hebben door machtsmisbruik boeren gedupeerd bij de handel in grond, bedoeld voor een Google-datacentrum. Eén familiebedrijf is daarbij verrijkt met miljoenendeals.

Image-empty-state.png

NOS

Mon May 10 2021 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

bottom of page