Het Laatste Nieuws

Groep artsen trekt RIVM-rapporten over windmolens in twijfel

Een groep artsen is een actie begonnen tegen het plaatsen van windturbines. Met een website onder de naam Wind Wiki willen ze wetenschappelijke literatuur over de gevolgen van windturbines toegankelijk maken en van commentaar voorzien. Ook willen ze via crowdfunding geld ophalen voor een onderzoek naar recente RIVM-rapporten over windmolens.

Image-empty-state.png

NOS

Sun Jul 04 2021 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Kabinet: Gasunie gaat gasnetwerk ombouwen voor waterstof uit windenergie

Het kabinet wil dat Gasunie het bestaande gasleidingennetwerk gaat ombouwen tot een waterstofnetwerk. Waterstof is een gas dat kan worden omgezet naar elektriciteit zonder CO2-uitstoot. Het is de bedoeling dat in eerste instantie de zware industrie daardoor duurzamer kan gaan produceren.

Image-empty-state.png

NOS

Tue Jun 29 2021 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Nederlandse aanpak windturbines in strijd met Europees recht

De geluidsnormen die zijn gebruikt voor plaatsing van windparken in Nederland zijn per direct buiten werking gesteld door een uitspraak van de Raad van State. Ze deugen niet volgens Europees recht. De Nederlandse overheid heeft nooit een milieubeoordeling van de normstellingen gemaakt, en dat had volgens een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie wel gemoeten.

Image-empty-state.png

De Telegraaf

Tue Jun 29 2021 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Greenpeace dreigt overheid met rechtsgang om stikstofbeleid

Greenpeace dreigt de staat via de rechter tot een strenger stikstofbeleid te dwingen. Met de huidige stikstofwet overtreedt de overheid volgens Greenpeace de Europese habitatrichtlijn. De milieuorganisatie eist nu dat de overheid de uitstoot veel sneller terugbrengt dan nu in de wet is vastgelegd. Als het kabinet daar niet binnen twee maanden op reageert, volgt een gang naar de rechter, aldus de organisatie. De actie van Greenpeace wordt gesteund door een brede coalitie van natuur- en milieupartijen, waaronder Wereldnatuurfonds, Vogelbescherming en Milieudefensie.

Image-empty-state.png

NOS

Wed May 19 2021 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Unicum: bewoners winnen rechtszaak tegen windmolens bij de Raad van State

Het kan dus wél: de Raad van State vernietigt na bezwaren van omwonenden de plannen voor een windpark. De recente streep door de plaatsing van drie grote windturbines in de buurt van Zutphen blijft echter een grote uitzondering. ‘De Raad van State is verworden tot een soort grensrechtertje van de thuisclub. Ze hebben een bias richting de overheid’, zegt Klaas Bron, een van de omwonenden die in actie kwamen en won. Wat ging hier anders?

Image-empty-state.png

Clintel

Wed May 19 2021 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Vriendjespolitiek met miljoenendeals in Groningen na komst Google

Overheidsbestuurders in Noordoost-Groningen hebben door machtsmisbruik boeren gedupeerd bij de handel in grond, bedoeld voor een Google-datacentrum. Eén familiebedrijf is daarbij verrijkt met miljoenendeals.

Image-empty-state.png

NOS

Mon May 10 2021 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Amsterdams protest tegen komst windmolens: 'Geen hinder, maar gezondheidsschade'

Naar verwachting tientallen boten varen vandaag mee in een protest tegen de komst van zeventien windturbines in Amsterdam. De boottocht over het IJmeer en de Noorder IJplas richt zich tegen de plannen van de gemeente om een aantal zoekgebieden aan te wijzen waar windenergie gewonnen mag gaan worden.

Image-empty-state.png

NOS

Fri Apr 23 2021 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Vergunning voor windmolens Goyerbrug mogelijk in strijd met Europese regels

De verleende vergunningen voor 4 windmolens bij de Goyerbrug in Houten en windmolenparken in Noord-Brabant en Groningen hebben de Raad van State voor het blok gezet. De Raad overweegt nu om het Europese Hof van Justitie om advies te vragen. Het gaat om een zeer principiële zaak, waarbij de milieuregels in Nederland mogelijk flink worden opgeschud. De kwestie werd dinsdag behandeld tijdens een zeer langdurige zitting.

Image-empty-state.png

't Groentje

Mon Apr 05 2021 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Gemeenteraad zet vanwege twijfels mestvergister op agenda

Alle fracties van de Wijkse gemeenteraad hebben ingestemd met het voorstel van BB, D66 en Duurzaam Wijk om de bouw van een mestvergister aan de Graaf van Lynden van Sandeburgweg 8 b ter hoogte van de benzinepomp in Cothen, op de raadsagenda te zetten. De raad vraagt zich af of deze ontwikkeling nog wel gewenst is, zeker ook omdat de capaciteit drie keer groter is geworden. Recente inzichten rechtvaardigen een debat; er worden steeds vaker vraagtekens gezet bij de milieueffecten; ook speelt fraudegevoeligheid mee - aldus BB, D66 en Duurzaam Wijk.

Image-empty-state.png

't Groentje

Mon Apr 05 2021 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Brussel pompt miljarden in biologische landbouw: ‘We moeten evenwicht herstellen in onze natuur’

Dit blijkt uit het concept van een actieplan dat vandaag in Brussel wordt gepresenteerd. Het is een uitwerking van de ‘Farm to Fork’-strategie die vorig jaar werd gelanceerd door de Nederlandse vice-voorzitter van de Commissie, Frans Timmermans. Een van de belangrijkste doelstellingen daarin is dat in 2030 een kwart van de landbouwgrond in de Europese Unie biologisch moet zijn. Nu is dat nog 8,5 procent. Nederland zit daar ver onder met 3,7 procent, een van de laagste percentages in de EU....

Image-empty-state.png

De Volkskrant

Wed Mar 24 2021 23:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Something Happened At GE Hitachi

‘It was becoming clear that nuclear energy would never be the same and that the industry needed a different approach.’

Image-empty-state.png

Medium

Tue Mar 16 2021 23:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Actiegroep wil met miljoenenclaims de windmolens bij Noorder IJ-plas tegenhouden; Collectieve rechtszaak in voorbereiding

Met een schadeclaim van vele tientallen miljoenen, willen bewoners van de woonschepen in het Zijkanaal H de plaatsing van windmolens bij de Noorder IJ-plas voorkomen....

Image-empty-state.png

Noordhollands Dagblad

Tue Mar 16 2021 23:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Lees verder