Lokaal Nieuws

Lezers schrijven: “Slecht Paraplubestemmingsplan Windturbines”

Lezers schrijven: “Slecht Paraplubestemmingsplan Windturbines”

Dit is Wijk
29 juni 2021 22:00:00

De gemeenteraad beslist 6 juli over de komst van windturbines in de gemeente. Dit ondanks een collegeakkoord waarin stond dat in deze regeerperiode windturbines niet aan de orde zijn. Gisteren was de voorbespreking van de raad en daar bleken 2 partijen glashelder tegen het plan te gaan stemmen; BurgerBelangen en de SP. Beide partijen zitten niet in de coalitie. Het zijn notabene oppositiepartijen die het collegeakkoord serieuzer nemen dan de coalitiepartijen VVD, PCG en GL. Die natuurlijk de hete adem van D66 in hun nek voelen. D66 heeft zowaar 1 hele zetel en vindt dat er veel te weinig windturbines komen.

Groot juridisch verzet tegen mestfabriek Cothen

Groot juridisch verzet tegen mestfabriek Cothen

Wijks Nieuws / t Groentje
17 mei 2021 22:00:00

,Tijden zijn veranderd, inzichten ook”, aldus een grote groep van landgoederen, bedrijven en stichtingen uit de omgeving, die deze week de provincie verzoeken een vergunning voor de biovergister in Cothen (uit 2017), in te trekken. Naar hun mening past deze mestfabriek niet meer: deze vergister belast juist het milieu en vermindert de CO2 uitstoot niet. De omgeving krijgt daarentegen te kampen met geuroverlast, fijn stof, affakkelen, en het af-en aanrijden van grote vrachtwagens - aldus ir. Van Hoof, die namens deze partijen het verzoekschrift opstelde.

Eén kleine windmolen in Langbroekerweteringgebied

Eén kleine windmolen in Langbroekerweteringgebied

Wijks Nieuws / t Groentje
10 mei 2021 22:00:00

Het college van burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede stemde op 11 mei in met de Nota zienswijzen van het Paraplubestemmingsplan Kleinschalige windturbines. Hiermee staat het college maximaal één kleine windmolen toe in het Langbroekerweteringgebied. In de rest van het buitengebied mogen maximaal 25 erfmolens komen.

Bunniks wethouder Heijmerink: Bunnik heeft ook windmolens nodig

Bunniks wethouder Heijmerink: Bunnik heeft ook windmolens nodig

Wijks Nieuws / t Groentje
1 mei 2021 22:00:00

Ook in Bunnik speelt de windmolendiscussie. Hoewel de voorkeur uitgaat naar zonnevelden, zijn windmolens op termijn zeker nog een optie. Bijvoorbeeld op termijn bij Fort Vechten.

Provincie kiest voor versterking regionale voedselketens en meer duurzame voeding uit Utrecht

Provincie kiest voor versterking regionale voedselketens en meer duurzame voeding uit Utrecht

Wijks Nieuws / t Groentje
30 april 2021 22:00:00

Provincie Utrecht gaat duurzame productie van meer lokaal voedsel bevorderen. In onze provincie liggen stad en platteland nooit ver uit elkaar. Veel inwoners wonen binnen fietsafstand van een boer. In de regio bieden al veel boeren de mogelijkheid om producten direct op het erf te kopen. Toch gaat een groot deel van onze dagelijkse voeding via een lange keten van producent naar consument. Met provinciale stimuleringsplannen gaat de provincie werken aan het versterken van regionale voedselketens. Daarbij is eveneens het doel om gezonde en duurzame consumptie verder te stimuleren.

Gemeenteraad zet vanwege twijfels mestvergister op agenda

Gemeenteraad zet vanwege twijfels mestvergister op agenda

Wijks Nieuws / t Groentje
5 april 2021 22:00:00

Alle fracties van de Wijkse gemeenteraad hebben ingestemd met het voorstel van BB, D66 en Duurzaam Wijk om de bouw van een mestvergister aan de Graaf van Lynden van Sandeburgweg 8 b ter hoogte van de benzinepomp in Cothen, op de raadsagenda te zetten. De raad vraagt zich af of deze ontwikkeling nog wel gewenst is, zeker ook omdat de capaciteit drie keer groter is geworden. Recente inzichten rechtvaardigen een debat; er worden steeds vaker vraagtekens gezet bij de milieueffecten; ook speelt fraudegevoeligheid mee - aldus BB, D66 en Duurzaam Wijk.

Natuurlijk bos met eetbare soorten: ‘De omstandigheden in dit gebied zijn ideaal’

Natuurlijk bos met eetbare soorten: ‘De omstandigheden in dit gebied zijn ideaal’

Wijks Nieuws / t Groentje
10 maart 2021 23:00:00

Op een stuk grond dichtbij Kasteel Sterkenburg en vlak bij de Kromme Rijn, verrijst in het najaar een voedselbos. Een gebied waar landbouw en natuur een team zijn en samen duurzame voedselproductie opleveren. Hier krijgen flora en fauna rust en ruimte om hun eigen gang te gaan: zo wordt het bed gespreid voor grotere biodiversiteit.