top of page

Gezocht: Boeren die het roer om willen gooien!

De boeren krijgen het zwaar voor de kiezen. Je zou bijna gaan denken dat "de boer" het probleem van deze tijd is. Van stikstof tot klimaatverandering, aan de boeren lijkt vaak een hoofdrol te zijn toebedeeld.

 

Dat is zonde, want eten moeten we allemaal en de boer zou juist moeten schitteren als held van de toekomst. Als stichting hebben we ons hard verzet tegen het verder verintensieveren van de landbouw in het weteringgebied. Dit riep ongetwijfeld gemende gevoelens op bij de boeren. Geen windmolens en geen biovergister en geen bedrijfsactiviteiten die niks met het boeren te maken hebben.

 

Maar wat dan wel? Het wetering gebied heeft boeren nodig, sterker nog:  meer boeren ipv minder! Dat is lastig te rijmen met de realiteit dat veel boeren zich gevangen voelen in een systeem dat niet houdbaar lijkt te zijn: hard werken voor kleine verhogingen in opbrengsten, hoge financieringslasten en slinkende marges. Waarde vloeit weg van de boerderij, weg van de gemeenschap en weg van de lokale natuur. Andere vormen van bedrijfsvoering op de relatief goedkope bouwvlakken blijken een goede bron van inkomsten zoals opslag en loonwerken. Vanuit die situatie is het logisch dat een boer geen financiële en mentale ruimte voelt om het anders aan te pakken. Het is al lastig genoeg om de steeds veranderende regelgeving bij te benen.

Wij geloven dat het anders kan, dat er wel degelijk een duurzame en winstgevende propositie is voor “echt” boeren waardoor schaalvergroting niet noodzakelijk is en boerenbedrijven in het NNN gebied niet uitgekocht hoeven te worden om het stikstof probleem op te lossen. Deze vorm van landbouw heet regeneratieve landbouw en is aan een grote opmars begonnen in binnen en buitenland.

Als stichting werken we nauw samen met Farwin (www.farwin.nl) die zich ten doel stelt actief de boeren te helpen met deze regeneratieve vorm van landbouw die toepasbaar is voor zowel akkerbouw als veehouderij.

 

Wat zou het mooi zijn als we de consumptie van lokaal geproduceerde producten kunnen aanjagen en promoten. Wij zetten ons hiervoor in. 

 

bottom of page