top of page

Stichting Behoud het Weteringgebied

De Stichting Behoud het Weteringgebied heeft als doel het leef- en woongebied in de Langbroekerwetering te beschermen en behouden. Dit doet zij door, i.s.m. met deskundigen, een visieplan te ontwikkelen waarmee bewoners en belanghebbende op de lange termijn dit unieke stuk van Nederland kunnen beschermen. 

Stichting Behoud het Weteringgebied is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

 

Het bestuur van de stichting doet dit werk geheel vrijwillig en onbezoldigd, net als alle betrokken vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Maarten van der Hoeven (voorzitter)

  • Jan-Peter van Suchtelen (penningmeester)

  • Manja te Velde (secretaris)

  • Frits van der Leije (bestuurder)

 

Financiële verantwoording

 

In onze statuten is opgenomen dat het eerste boekjaar van de Stichting loopt tot en met 31/12/2022 (slotverklaring statuten lid 3). Op 26 juni 2021 heeft het bestuur besloten dat over de periode 7/12/2020 tot en met 31/12/2020 financiële verantwoording wordt afgelegd uiterlijk per 1 juli 2022. De Stichting heeft hiervoor tevens bij de Belastingdienst toestemming aangevraagd en verkregen voor publicatie uiterlijk 1 juli 2022. 

Postadres:

Langbroekerdijk A 11

3947 BC Langbroek

 

Email adres:

behoudhetweteringgebied@gmail.com

 

RSIN nummer: 861939918

KvK nummer: 81119801

 

Voor donateurs:

Stichting Behoud het Weteringgebied

IBAN: NL36 BUNQ 2051 4766 67

BIC/SWIFT: BUNQNL2AXXX

bottom of page