top of page

Hieronder volgt de volledige text, zoals gepubliceerd op www.wijkbijduurstede.nl:

Eén kleine windmolen in Langbroekerweteringgebied

11-05-2021

Het college van burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede stemde op 11 mei 2021 in met de Nota zienswijzen van het Paraplubestemmingsplan Kleinschalige windturbines. Hiermee staat het college maximaal één kleine windmolen toe in het Langbroekerweteringgebied. In de rest van het buitengebied mogen maximaal 25 erfmolens komen.

De gemeente Wijk bij Duurstede wil kleine windmolens in het buitengebied en op bedrijventerrein Broekweg mogelijk maken

Daarom heeft de gemeente beleid gemaakt. Tijdens een informatieavond in november vorig jaar heeft de gemeente dit toegelicht. In de weken daarna zijn zienswijzen ingediend door inwoners. Vanwege de vele zienswijzen wil het college het plan op een paar punten aanpassen. Op 22 juni a.s. wordt het aangepaste Paraplubestemmingsplan Kleinschalige windturbines voorbesproken door de raad. In de vergadering van 6 juli neemt de raad een besluit over het plan.

Eén kleine windmolen in het Langbroekerweteringgebied

Met de aanpassingen wil het college tegemoetkomen aan de indieners van zienswijzen. Veel van hen gaven aan liever helemaal geen windmolen te zien in het Langbroekerweteringgebied. Daarom stelt het college voor dit gebied een maximum van één kleine windmolen voor.  

Wethouder duurzaamheid Hans Marchal: ‘Op dit moment ligt er één concreet verzoek van een boer voor een erfmolen in het Langbroekerweteringgebied. Vandaar dat we één kleine windmolen willen toestaan. Daar houden we het vooralsnog bij. We zien dit als een proef. Met het gebied gaan we in gesprek of er in de toekomst misschien een paar kleine windmolens bij kunnen komen.’

Maximum voor het buitengebied

Ook voor de rest van het buitengebied moet een maximum komen. Niet meer dan 25, waarvan maximaal vier ondernemers twee kleine windmolens mogen neerzetten. De overige agrarische bedrijven mogen er één aanvragen. Voor bedrijventerrein Broekweg is geen maximum aantal. Voor niet-agrarische bedrijven in het buitengebied is het niet mogelijk om een windturbine aan te vragen.  

Voor de hele gemeente, inclusief de kleine windmolen in het Langbroekerweteringgebied, geldt een maximale ashoogte van 20 meter. De tiphoogte van de wieken is dan ongeveer 25 à 26 meter.

Continue energie met zon en wind

Een combinatie van zonne- en windenergie biedt uitkomst voor ondernemers, doordat doorlopend energie wordt opgewekt. Al heel wat lokale ondernemers wekken energie op met zonnepanelen. Op een zonnige dag leveren zonnepanelen een teveel aan energie. Maar er zijn ook periodes dat de zon weinig schijnt. Marchal: ‘Hiervoor biedt een erfmolen een oplossing. Wat duurzaamheid betreft, zijn we een ambitieuze gemeente. Daar ben ik trots op. Door een maximum te stellen aan het aantal kleine windmolens, hoop ik dat we met inwoners tot een consensus zijn gekomen waar iedereen vrede mee heeft.’

bottom of page