top of page

Duurzame energie van windmolens nodig, maar niet onvoorwaardelijk

Om aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te voldoen, zal Nederland voor 2030 meer groene energie moeten opwekken. Windmolens zijn hiervoor een ideaal middel, alleen juicht niet iedereen de komst ervan toe.

Duurzame energie van windmolens nodig, maar niet onvoorwaardelijk
bottom of page