top of page

Nederlandse aanpak windturbines in strijd met Europees recht

Tue Jun 29 2021 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

De geluidsnormen die zijn gebruikt voor plaatsing van windparken in Nederland zijn per direct buiten werking gesteld door een uitspraak van de Raad van State. Ze deugen niet volgens Europees recht. De Nederlandse overheid heeft nooit een milieubeoordeling van de normstellingen gemaakt, en dat had volgens een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie wel gemoeten.

bottom of page