top of page

Gemeenteraad zet vanwege twijfels mestvergister op agenda

Alle fracties van de Wijkse gemeenteraad hebben ingestemd met het voorstel van BB, D66 en Duurzaam Wijk om de bouw van een mestvergister aan de Graaf van Lynden van Sandeburgweg 8 b ter hoogte van de benzinepomp in Cothen, op de raadsagenda te zetten. De raad vraagt zich af of deze ontwikkeling nog wel gewenst is, zeker ook omdat de capaciteit drie keer groter is geworden. Recente inzichten rechtvaardigen een debat; er worden steeds vaker vraagtekens gezet bij de milieueffecten; ook speelt fraudegevoeligheid mee - aldus BB, D66 en Duurzaam Wijk.

Gemeenteraad zet vanwege twijfels mestvergister op agenda
bottom of page