top of page

Miljardenplan stikstofcrisis: mes gaat diep in veestapel rondom natuurgebieden

De formerende partijen stevenen af op een akkoord over de aanpak van de stikstofcrisis. Vooral in regio’s rond natuurgebieden moet het mes in de veestapel. Het ‘transitieplan’ voor de landbouw kost 20 tot 30 miljard euro.

Miljardenplan stikstofcrisis: mes gaat diep in veestapel rondom natuurgebieden
bottom of page