top of page

Belangrijk: weet wat er speelt

Snappen wat gemeenteplannen betekenen – of zoiets als ‘de’ energietransitie – is moeilijk en kost tijd. Maar het verandert wél jouw directe woon- en leefomgeving of de plek waar je graag fietst of wandelt. Daarom is het belangrijk dat je tijdig weet wat er speelt, wat dat voor jou betekent en hoe je er invloed op kunt uitoefenen.

Hoe dat nou precies zit met turbines in de Langbroekerwetering? Dat leggen we je graag kort en helder uit. Lees je mee?

Er spelen momenteel 2 parallele trajecten:

1. Windturbines: het Wijkse "Paraplubestemmingsplan" in een notendop

Europese en Nederlandse politieke besluiten en regionale en lokale besluitvorming en uitvoering over de energietransitie lopen door elkaar. Complex, maar deze plannen kunnen ons direct raken in ons woon- en leefgebied in de Langbroekerwetering. Gemeente Wijk bij Duurstede bereidt nu besluitvorming voor over het plaatsen van windturbines en zonnevelden. De informatievoorziening en het inspraak- en besluitvormingsproces verlopen rommelig.

Kort samengevat:

Met het Paraplubestemmingsplan Kleinschalige windturbines maakt gemeente Wijk bij Duurstede mogelijk dat er op erven bij (agrarisch) ondernemers in het Langbroekerweteringgebied tot wel honderd aanvragers in aanmerking komen voor plaatsing voor windturbines van 25 meter hoog.

Tenminste: áls dit paraplubestemmingsplan goedgekeurd wordt. Er liggen nu al zes aanvragen voor zeven turbines.

En er speelt meer - dit kunt u in de rechter kolom lezen.

2. Twaalf turbines van 200 meter?

Naast het Wijkse paraplubestemmingsplan speelt ook onderstaande gemeentelijke kwestie:

12 grote windmolens.jpg

Het grotere plaatje

Wie zich echt hard wil maken voor bescherming, behoud en bevordering van het Langbroekerweteringgebied en de eigen leef- en woonomgeving, doet er goed aan te weten van welke ontwikkelingen je onderdeel uitmaakt. Zo weet je waar je staat en wanneer je bij wie je invloed uit kunt oefenen. Hoe zoiets ongrijpbaars als een Europees verdrag direct verbonden is met plan- en besluitvorming in Wijk bij Duurstede, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Houten en de gevolgen daarvan van jou? Ook dat leggen we je hier graag kort en helder aan je uit.

Van internationale energietransitie…

…naar 30 energieregio´s in Nederland…

In december 2015 is in Parijs een internationaal verdrag getekend om de opwarming van de aarde tegen te gaan. 

 

Nederland heeft dit verder ingekleurd door het klimaatakkoord. In 2050 moet Nederland:

 

  • voor 95-100% minder uitstoot van CO2 hebben bereikt;

  • in 2030 moeten we voor 49% op weg zijn.

 

Dit doen we door van fossiele brandstoffen over te stappen naar duurzame energiebronnen. Dit heet de energietransitie.

Om de energietransitie in Nederland te realiseren, heeft het Rijk 30 energieregio's opgedragen om zelf met elkaar (regionale) plannen te maken hoe dit te doen. Samen heet dit de Regionale Energie Strategie (RES). Mooi en belangrijk!

En hier wordt het ook meteen moeilijk. Want één energieregio bestaat uit verschillende samenwerkende instanties, zoals gemeenten, waterschappen, de provincie, energiebedrijven etc. Het werkveld van deze organisaties loopt natuurlijk dwars door verschillende gebieden en belangen. Waar sta jij dan precies als inwoner van een gemeente, dorp of gebied? En hoe kom je erachter wie wat besluit? Wanneer kun jij eigenlijk bij wie waarover meepraten? Of je stem laten horen als je een ander idee hebt?

…tot onze Utrechtse energieregio U16…

In onze energieregio werkt de Utrechtse energieregio U16 aan de RES Utrecht.

De U16 is een samenwerking tussen:

 

  • 16 gemeenten: Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden, Zeist

  • 4 waterschappen

  • provincie Utrecht 

  • en Stedin

 

Op 1 juli 2021 moeten zij samen de RES Utrecht hebben vastgesteld. In deze RES Utrecht vind je o.a. de denkrichtingen voor windenergie. Kijk maar eens in bijlage 8, inclusief de kaarten met ingetekende locaties.

…en grote windturbines en zonnevelden in Wijk bij Duurstede, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Houten.

Binnen de U16 trekken de vier gemeentes Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Houten met elkaar op om een RES deelplan Kromme Rijn te maken. Speciaal voor het Kromme Rijn- en dus Langbroekerweteringgebied. Zij zoeken bijvoorbeeld ruimte voor 5 tot 8 extra windmolens en 115 tot 180 ha zonnevelden. Niet alleen de gebieden in deze vier gemeenten verschillen, ook de belangen en meningen over mogelijke locaties en plaatsing van grote windturbines verschillen per gemeente. Zo heeft Houten al vergunning verleend voor een aantal windturbines aan het Amsterdamrijnkanaal.

...en terug naar onze mooie Langbroekerwetering

Met al deze ‘grote’ bewegingen, verschillende instanties en belangen, kun je je vast voorstellen, dat ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Als gebied met weinig inwoners, is het moeilijk om alle ontwikkelingen in en rond de Langbroekerwetering tijdig te kennen, je stem te laten horen én actie te ondernemen. En des te belangrijker. Daarom is het zo belangrijk dat jij Stichting Behoud het Weteringgebied steunt.

bottom of page