top of page

Het Natura 2000-gebied Kolland & Overlangbroek

Recentelijk werd een ecologisch rapport gepubliceerd over de stand van zaken van het Natura-2000 gebied Kolland en Overlangbroek. Naar aanleiding van dit rapport, besloot het bestuur van de Stichting Behoud het Weteringgebied een brief te sturen aan het College van de Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht waarin een aantal maatregelen worden voorgesteld ter voorkoming van verdere verslechtering van de ecologische situatie in het gebied.

Beide stukken vindt u hieronder:

bottom of page